My favorite motto and its meaning

// Faith it ’till you make it, how about that? // ENG

// Ai credință până reușești, ce spui de asta? // RO

It’s not always easy to ‘faith it’ a situation or a plan about something that you love or need right away. You’re impatient, you’re too excited.. or maybe you just can’t wait until you ‘make it’.

And I surely understand that. I’ve been in situations like these since always. But from time to time, I make sure that I remind myself that waiting and having faith in God, believing that He will listen my prayers and maybe is already working out my wishes or plans, is way better that struggling with a no exit situation.

Sometimes, the things that you asked for aren’t good for you or the timing is not quite good. For these scenarios, everything is working for your will.

Or maybe, the things or people that are made to become yours or even the doors that has to be opened are just around the corner, waiting for you to truly believe in yourself and in God’s power, to be patient and consequent.

And in everything that you put lots of work, be sure that God is on your side and works side by side with you. Even a short little prayer would be listened if you have faith in it.

The struggles are not made for you. No one should ever confront with difficult situations by himself. Everything that you are working for is going to be amazing, yours, blessed if you faith it ’till you make it.

Be blessed!

// RO //

Nu e întotdeauna ușor să ai credință în legătură cu o situație sau un plan despre ceva ce iubești sau de care ai nevoie neapărată. Ești nerăbdător, ești prea încântat.. sau poate doar că nu poți aștepta până când acel ceva se realizează.

Și cu siguranță că înțeleg asta. Am fost în situații ca acestea dintotdeauna. Dar din când în când, îmi readuc aminte că așteptarea și credința în Dumnezeu, sperând că El va asculta rugăciunile mele și că probabil, deja lucrează spre a-mi împlini dorințele si visele este muult mai bine decât a mă chinui într-o situație fără sfârșit.

Câteodată, lucrurile pe care tu le ai cerut nu sunt bune pentru tine sau timpul prezent nu este potrivit. Pentru scenarii ca acestea, totul lucrează spre binele tău.

Sau poate că lucrurile sau oamenii care sunt destinate/destinați ție sau chiar și ușile gata să fie deschise, sunt chiar după colț, așteptandu-te să crezi cu adevărat în tine însuți și în puterea lui Dumnezeu, să fii răbdător și consecvent.

Iar în orice depui foarte mult efort, asigură-te că Dumnezeu e lângă tine și lucrează cot la cot cu tine. Chiar și o scurtă rugăciune este ascultată atunci când ai încredere în puterea sa.

Luptele pe care le duci nu sunt făcute pentru tine. Niciunul nu ar trebui să se confrunte cu situații dificile de unul singur. Pentru orice ai lucra acum, va fi minunat, al tău, binecuvântat dacă tu ai credință până reusești.

Fii binecuvântat!

4892f5d407c5fa889b9c6a121498527b

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s