Why Is Palma de Mallorca So Special To Me?

ENG: I’ll admit. I haven’t been to many cities outside my country, but for some reasons (which I will tell you immediately), this place has so many things to offer and I am attached to it emotionally, more than to any other place. 

RO: Recunosc. Nu am călătorit în multe orașe din afara țării mele, dar pentru câteva motive (pe care ți le voi spune imediat), locul acesta are atât de multe lucruri de oferit și m-am atașat emoționat de el, mai mult decât de orice alt loc.

ENG: First, let me give you some context… 

Long story short: years ago, we (my family and I) had many occasions to move here. And we wanted to do it so bad, but there were always issues coming our way, so we didn’t. I went to the kindergarten for some months, I went to middle school for some weeks here, and I got a taste of the culture, the locals, the habits… I attached immediately to this place. The streets, the views, the shops are so great, you cannot resist them. And because of these occasions, every time I came here I had to get used to the idea that I would live here for good. Even if it turned out that we would go back home to Romania every single time, the beginnings were exactly the same. 

RO: Pentru început, să-ți dau un context…

Pe scurt: acum ceva ani, noi (eu și familia mea) am avut multe ocazii de a ne muta aici. Și am vrut atât de mult să facem asta, dar de fiecare dată au intervenit probleme în calea noastră, așa că nu am mai făcut-o. Am mers la grădiniță pentru câteva luni, în școala gimnazială am mers câteva săptămâni aici și am avut șansa de a cunoaște câte puțin din cultura lor, localnicii, obiceiurile… M-am atașat îndată de locul acesta. Străzile, priveliștile, magazinele sunt atât de minunate, încât nu le poți rezista. Iar din cauza acestor ocazii, de fiecare dată când am venit aici, a trebuit să mă obișnuiesc cu ideea că voi rămâne aici pentru o perioadă lungă de timp. Chiar dacă s-a dovedit că de fiecare dată a trebuit să ne întoarcem în România, începuturile au fost mereu la fel.

ENG: Now that you know the context, you know why I’m emotionally attached to this place and I am going to show you what this island has to offer (and believe me, you’ll fell in love with it too). 

RO: Acum că ți-am dat contextul, știi de ce sunt atașată emoțional de locul acesta și pot să-ți arăt ce are această insulă de oferit (și crede-mă, vei începe să o îndrăgești și tu).

ENG: No, I haven’t visited the whole island, but in every single place that I’ve been, I found breathtaking views, amazing people, great beaches and so so many refreshing vibes. Let me show you. 

RO: Nu, n-am vizitat întreaga insulă, dar în fiecare loc în care am fost, am găsit priveliști de-ți taie răsuflarea, oameni minunați, plaje faine și foarte multe stări de prospețime. Permite-mi să-ți arăt. 

 

20180731_120920_0

Processed with VSCO with a4 preset

Processed with VSCO with a5 preset

 

ENG: So I was talking about the locals here, right? Well, let me tell you that they are the most welcoming and warm people that I’ve ever met. Right, right, there are exceptions, but I’m talking about the majority. 

RO: Vorbeam despre localnicii de aici, corect? Ei bine, lasă-mă să-ți spun cum am găsit cei mai primitori și calzi oameni pe care i-am întâlnit vreodată. Bineînțeles, sunt excepții, dar mă refer acum la majoritatea.

ENG: The streets. Oh dear, the streets. So vintage, old, but with a touch of modernism. I would walk them every single day and I would not get tired. And besides the streets, there are some minimalistic buildings that look soo good. I posted them on my side Instagram account @phtgadventures if you want to check them out.

RO: Străzile. Oh dragă, străzile. Atât de vintage, vechi, dar cu o urmă de modernism. Aș putea să le străbat în fiecare zi și nu m-aș plictisi de ele. Și în afară de străzi, sunt câteva clădiri ce arată atât de bine, construite în stilul minimalist. Am postat pozele pe contul meu alternativ de Instagram @phtgadventures, în cazul în care ai vrea să le vezi.

 

 

Processed with VSCO with a4 preset

Processed with VSCO with a4 preset

Processed with VSCO with a4 preset

 

ENG: So this is a little introduction of Palma de Mallorca, a place that I will always hold in my heart. These photographs were taken in my first two weeks here, so there are going to be more posts that will contain new pictures. Stay close. 🙂

RO: Așadar, aceasta este o mică introducere în Palma de Mallorca, un loc pe care îl voi avea mereu în sufletul meu. Aceste fotografii au fost făcute în primele două săptămâni aici, așa că vor urma mult mai multe articole ce vor conține fotografii noi. Rămâi pe-aproape. 🙂

 

tumblr_static_eum3a3dwxts0k0gsgk0k8s8kw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s